Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

 

 

 

Denna kvinna hittade jag under min släktforskning.

 

 

 Johanna Rohde/Råde född 1833 06 13, Roslagsbro.


Mor: Maja Stina Gustafsdotter Flygare född 1816 09 15, Roslagsbro. (Fader skall vara garvaren Bäckström i Norrtälje). Död 1842 05 07, Rådmansö. Hon dog av lungsot. Gifte sig med G Ersson, som kommer att bli båtsman Rohde/Råde på Rådmansö.


När modern dött gifte styvfadern om sig. Hon vandrar då runt och tigger med sin mormor och bor inhyses bland annat hos backstugehjonet Jan Ersson med hustru Stina Cajsa.
 

1850 flyttar hon till Norrtälje. Rymmer från den tjänst hon har där.


1852 straffas hon för 1:a resans stöd av Frötuna skeppslag till 21 dagar på vatten och bröd.


1853 åker hon fast för 2:a resans stöd. Får då 28 dagar i fängelse.


1853 09 29 Döms hon av Svea hovrätt till 3 års fängelse och tre par ris för 3: resan stöld. I samband med denna dom har man gjort en kort beskrivning över henne.


”Hos modern till hennes död. Därefter med mormodern som gick omkring och tiggde. Efter konfirmationen tjänst på Rådmansö 2 ½ år. Tjänst i Norrtälje en kortare tid.”


Hon uppför sig inte så väl under denna strafftid.


1857 09 09 straffas hon för 4:e resans stöld. Denna gång fängslas hon i Norrköpings spinnhus. Man har gjort följande notering angående henne där.


Ogift Johanna Rohde
Inrättning: Norrköpings Spinnhus
Personuppgifter: Född 1833 i Hvelända, Bro socken, Bro Skeppslag, Stockholms Lä och bosatt i Norrtelje stad för år 1852. Signalement: 10 qvarter 1 tum lång, Ljusbrunt Hår, Blå ögon. Ålder: 24 år.
Fånge nr: 4172
Nr, transport fånge -
Brott, straff mm
Domstol: Dömd af Erlinghundra Härads Rätt år 1857 samt enligt Kongl. Maj:ts Utslag.
Orsak till ej verkställt straff: -
Utdömt straff: Hållas till lifstidsarbete.
Datum, utdömt straff: 1857-09-09
Händelse inom häktet/fängelset: Straffad i fängelset: 1858 5/10 Ålagd Ljus Celle 8 dagar för Kamrats öfverfallande. 1859 4/1 Ålagd Ljus Celle en månad för olofligt tillgrepp. 1859 den 19/12 Ålagd 14 dagars ljus Celle för Slagsmål. 1861 den 29/12 Ålagd Ljus Celle 21 dygn för Kamrats ofredande. 1862 den 2/9 Ålagd ljus Celle 30 dagar för oväsende och arbetsskadande. 1865 den 16/5 Ålagd 30 dygns ljus Celle för olofligt tillgrepp. 1865 den 2/7 Ålagd ljus Celle 30 dygn, för Otillåten Communication med medfånge. 1871 22/1 ålagd 30 dygns ljus Cell för olofligt tillgrepp. 1871 4/7 ålagd 14 dygns ljus Cell för byte med Kronopersedlar. 1871 29/11 7 dagars minskad kost för byte med Kronopersedlar. 1872 4/3 ålagd 6 månaders Cell, de 2 första utan arbete, för kamrats öfverfallande, m.m. Kongl. Styr. 11/3 s. år. 1876 22/11 7 dagars minskad kost för högljudt tal. Medhavda persedlar: Medhade vid ankomsten: Contant 1 R:dr 13 Skilling 6 r., 1 Kjortel 4 Skilling, 2 Förkläden 16 Skilling, 5 Halsdukar 24 Skilling, 3 Näsdukar 16 Skilling, 4 Nattmössor 8 Skilling, 1 Snörlif 2 Skilling, 1 Lintyg 16 Skilling, 1 Örongottsvar 2 Skilling, 1 Krage 4 Skilling, 1 par Wantar 4 Skilling, 1 par Strumpor 6 Skilling, 1 par Känger 4 Skilling, 3 par Underärmar. Kronor 4 R:dr 86 Skilling. Attesteras A. S. Hård af Segerstad. Å fängelset förtjent arbetspremier 890 R:dr 91 Skilling. Summa 895 R:dr 77 Skilling. Utkvitterade persedlar: Å fängelset har af arbetspremierne matvaror m.m. Uttagits 837 R:dr 14 Skilling. Motstående Klädespersedlar 2 R:dr 94 Skilling. Afsändt till Direktören å Norra Straffängelset i Stockholm 55 R:dr 69 Skilling. Summa 895 R:dr 77 Skilling. Qvitteras: Johanna Rohde g. M. G. Danielsson Attesteras Klas J:on Pihl.
Frisläppt
Frisläppt: Förflyttad till Straffängelset å Norrmalm i Stockholm.
Datum: 1879-05-01
Antal underhållsdagar: 7846
Anmärkning: Förpassad från Stockholms Länshäkte. Född den 13 Juni. (Oäkta). Fadren Garfvare. Vid ankomsten frisk och fult arbetsför. Betygar O. W. Åberg. 1876 31/3 Sökt Nåd af C. M. Dudering, med afslag. Enligt Kongl. Maj:ts Utslag den 9 April 1879 förflyttad till Klassen af försvarslösa fångar för att hållas till 4 års allmänt arbete. 1871 den 16:de Mars afsänd till Norra Straffängelset i Stockholm, för undergående af operation. Den 28 i samma månad återkommen.


1879 05 08 straffas hon återigen för stöld samt för bristande försvar. Beskrivs nu som lösdriverska. Denna gång skötte hon sig under strafftiden. Man har noterat att hon kan skriva, men ej räkna.
 

1879 05 08 skickas hon till drottningens skyddshem.


1882 07 12 – 1892 10 04 befinner hon sig på Norrköpings straffängelse.
Ogift f.d. Piga Johanna Råde
Inrättning: Norrköpings Spinnhus
Personuppgifter: Född 1833 i Roslags%bro församling och bosatt i Rådmansö församling. Signalement: 5,1 fot lång, 1.54 m.; klen kroppsbyggnad; blågrå ögon; brunt hår; rak näsa; långlagdt (fräknigt) ansigte. Ålder: 49 år.
Fånge nr: 4645
Nr, transport fånge -
Brott, straff mm
Domstol: Undergått bestraffning för 1:sta, 2:de, 3:dje och 4:de resan stölder. Genom Kongl. Maj:ts Nådiga Utslag den 9:de April 1879 befriad från lifstidsarbete för 4:de resan stöld. Dömd af BroHäradsRätt den 6 Juni 1882 och K. Svea HofRätt genom Utslag den 12 Juli 1882.
Orsak till ej verkställt straff: -
Utdömt straff: Att fortsätta förut ådömt lifstids straffarbete och för alltid vara medborgerligt förttroende förlustig.
Datum, utdömt straff: 1882-07-12
Händelse inom häktet/fängelset: Medhavda persedlar: Kontant 5 öre, 1 kofta 1 kr, 1 kofta (osydd) 1 kr, 1 kjortel 1 kr, 1 väst 75 öre, 1 förkläde 50 öre, 1 förkläde (osydt) 50 öre, 1 sv. halsduk 25 öre, 3 kulörta halsdukar 50 öre, 2 kattuns haldukar 90 öre, 1 sv. kjortel 25 öre, 1 maggjördel 50 öre, 1 schal 4 kr, 2 nattröjor 25 öre, 1 lintyg 1 kr, 1 par kalsonger 75 öre, 1 par manschetter 12 öre, 1 par strumpor 75 öre, 1 par kängor 2 kr, 1 par muddar, 1 par skaft, 1st. lifstycke 75 öre, 1 st. handuk, 1st. väska 25 öre, 1 remsa, lappar, 1 korg 25 öre, 1 portmonnä, Attesteras N. G. Westin. Hitsändt 1 knif och 1 sked, 1 kofta 3 kr, 1 kjol 1 kr, 1 förkläde 50 öre, 1 lintyg 1 kr, 1 p. kalsonger 75 öre, 1 lifstycken 50 öre, 1 påse 50 öre, 1 tallrik, 1 mugg, 1 glas, 1 glasfot. 1892 Behållning från 1891. Arbetsförtjenst 11 kr 34 öre, Egna medel 42 kr 45 öre, Förtjent under året 15 kr 15 öre, Ränta 1 kr 16 öre, Från postsparb. 84 kr 84 öre, Kronor 154 kr 94 öre. Utkvitterade persedlar: Utbekommit 1 knif och 1 sked, 1 tallrik, 1 mugg, 1 glas.1892 Uttagit till Premievaror 7 kr 30 öre, Kläder 111 kr 97 öre, Till postsparb. 17 kr, Jernvägs bilj. 2 kr 73 öre, Wid afgången 15 kr 94 öre. Kronor 154 kr 94 öre. Ofvannämde persedlar och effekter samt liqviden godkannes och qvitteras, hvarjemte jag emottagit en mig tillhörig postsparbanksbok N:o 1208 serie X med innestånde 80 kr, samt 1 motbok N:o 27517 med Ränte och Kapitalförsäkringsanstalten med innestående 110 kr 62 öre. Norrköping den 4 Oktober 1892 Johanna Råde Bevittnas af. J. C. Lindahl.
Frisläppt
Frisläppt: Enligt Kongl. Majts Nådiga Utslag den 23 September 1892 förskonad från vidare straffarbete, frigifven och förpassad till Fröken Elsa Borgs Skyddshem i Stockholm
Datum: 1892-10-04
Antal underhållsdagar: 3724
Anmärkning: Förpassad från K. Befalln:s hafv:de i Upsala. Född den 3 Maj i Stockholms län. Mindre arbetsför, intygas C. W. Engelbrecht. Straffarbetet började den 17/7 1882, då hon förklarade sig nöjd med domen.


1892 vistas hon också i fängelset i Uppsala.


Hon dör 1910 i Rådmanby, Rådmansö.

 

.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Free counters!